Hodowla raków

Rak szlachetny oraz błotny

W Polsce hoduje się dwa gatunki raków – rak szlachetny oraz błotny. Większość z nich żyje do 10 lat. Ich wzrost odbywa się w sposób cykliczny (tzw. skokami) zwykle przy zmianie pancerza. Po takiej zrzutce rak śpiesznie udaje się w zaciszne miejsce, aby ukryć się na czas wytworzenia nowego pancerza. Trwa to zazwyczaj do 14 dni oraz odbywa się tylko podczas ciepłej pory roku. W tym czasie raki nie żerują. W pierwszy rok życia rak wylinia się średnio 4 do 7 razy. W drugim roku około 3-4 razy, a w trzecim i czwartym zaledwie 2 razy. Ich rozmnażanie przypada na koniec września oraz październik. Pod ogonem samicy spoczywa ikra aż do początku następnego lata. Młody rak po wylęgu z ikry przez 10 dni trzyma się pod ogonem samicy. W tym okresie „zużywa” się jego przeźroczysta osłona, bez której może bezpiecznie rozpocząć samodzielne życie.

Zbiornik do hodowli raków

Do hodowli raków można wykorzystać wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne. Taki jak stawy, rowy, zbiorniki przeciwpożarowe, zalane wykopaliska. Głębokość pojemników wodnych powinna być zbliżona do stawów wykorzystywanych do hodowli karpia, czyli około 1, 5 – 2, 0 m. Taka głębokość zapewnia bezpieczne zimowanie raków.